Over AH jurist

Annette Hoogland is zelfstandig gevestigd jurist. Het specialisme van Annette is het adviseren op het gebied van het bestuursrecht. In meerdere opdrachten bij gemeenten heeft Annette zich toegelegd op projectmatig werken en leidinggeven aan projecten. Sinds 2012 is Annette tevens als legal councel verbonden aan Abundnz, een snel groeiende biotech onderneming.

Annette is een betrokken en serieuze jurist die niet snel opgeeft en goed in staat is om complexe zaken te ontleden in te behappen vraagstukken. Zowel mondeling als schriftelijk is Annette goed in staat om op een rustige en weloverwogen wijze haar standpunt naar voren te brengen. Zij kan daarbij vasthoudend zijn en haar standpunt goed onderbouwen.

Ervaring

Voor een recent overzicht van de door AH jurist uitgevoerde opdrachten, kijk op:

LinkedIn Annette Hoogland