AH jurist verricht een breed scala aan werkzaamheden voor overheidsinstellingen.

Diensten voor de overheid

AH jurist kan een breed scala aan werkzaamheden verrichten voor overheidsorganisaties.

Voorbeelden van werkzaamheden waarin AH jurist ruime ervaring heeft zijn:

  • vertegenwoordigen van een bestuursorgaan,
  • projectleider,
  • implementatieleider,
  • juridisch adviseur,
  • het opstellen van procesbeschrijvingen,
  • secretaris van een bezwaarschriftencommissie.